Tháng Hai 12th, 2015

Thương hiệu – Giá trị định hướng tương lai

Thương hiệu – Giá trị định hướng tương lai. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp hiện nay đã chú ý hơn với những giá trị, tài sản “KHÓ” định giá khi đã mang “TẦM”. Vì vậy việc nghĩ ra thương hiệu, tạo ra Logo độc đáo đặc Đọc tiếp