Tháng Hai 27th, 2015

Tranh chấp bản quyền phần mềm (kỳ 2)

Tranh chấp bản quyền phần mềm – Làm thế nào để bảo vệ quyền tác giả (kỳ 2) Tranh chấp bản quyền phần mềm – Sự lợi dụng quy định của pháp luật và sự thiếu hiểu biết của tác giả. Hiện nay, với sự phát triển của nền giáo dục hiện đại, nhiều nhân Đọc tiếp

Tranh chấp bản quyền phần mềm(kỳ 1)

Tranh chấp bản quyền phần mềm – Làm thế nào để bảo vệ quyền tác giả (kỳ 1) .Phần mềm máy tính – khó khăn trong việc xác định bản quyền Theo quy định của pháp luật, quyền tác giả sẽ mặc nhiên được xác lập ngay từ khi tác phẩm được định hình dưới Đọc tiếp

Thủ tục bảo hộ bản quyền Game

Thủ tục bảo hộ bản quyền Game. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên “bùng nổ” công nghệ thông tin. Cùng với sự phát triển đột phá đó, nhu cầu giải trí về công nghệ của con người ngày càng tăng cao, đặc biệt là với giới trẻ.

Thời hạn bảo hộ bản quyền tác giả

Thời hạn bảo hộ bản quyền tác giả. Không phải bất kỳ một tác phẩm nào khi được ra đời đều được bảo hộ quyền tác giả một cách vô thời hạn. Còn tùy thuộc vào loại tác phẩm mà thời hạn bảo hộ của chúng là khác nhau.

Tại sao phải đăng ký bản quyền?

Đăng ký bản quyền thủ tục mà một người sau khi sáng tạo ra các tác phẩm thực hiện tại Cục bản quyền tác giả. Theo pháp luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả sẽ được hình thành ngay từ khi tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định, Đọc tiếp

Hậu quả của việc thương hiệu bị đánh cắp?

Thương hiệu được xây dựng trên cơ sở niềm tin trong lòng của khách hàng, việc xây dựng thương hiệu không phải có được trong ngày một, ngày hai. Nó là cả một quá trình hoạt động và xây dựng lâu dài của hàng hóa. Một thương hiệu được đứng vững trên thị trường chính Đọc tiếp