Quản lý và sử dụng

Sau khi người nộp đơn được chấp nhận bảo hộ. Các chuyên viên tiếp tục tư vấn và hỗ trợ cho người nộp đơn về việc quản lý và sử dụng tài sản trí tuệ của mình. Xử lý các hành vi vi phạm…

Read More

Nộp và theo dõi hồ sơ

Thay mặt người nộp đơn tiến hành thủ tục nộp hồ sơ tại Cơ quan chức năng và theo dõi hồ sơ tới khi nhận được kết quả thẩm định cuối cùng. Trong quá trình theo dõi sẽ thông báo tình trạng hồ sơ cho người đăng ký…

Read More

Soạn thảo hồ sơ đăng ký

Sau khi tư vấn và thống nhất được các phương án đăng ký. Chuyên viên sẽ tiến hành soạn thảo các hồ sơ cần thiết đồng thời yêu cầu người nộp đơn cung cấp các hồ sơ thông tin cá nhân để làm Bộ hồ sơ đăng ký

Read More

Tư vấn & giải đáp

Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin từ người đăng ký để phân chia cho các chuyên viên phụ trách với nhiệm vụ kiểm tra sơ bộ, giải đáp vướng mắc cho người đăng ký….

Read More

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Sở hữu trí tuệ là khái niệm pháp lý chỉ sự bảo hộ của nhà nước đối với các thành quả lao động sáng tạo. Sở hữu trí tuệ gồm hai nhánh là sở hữu công nghiệp và bản quyền. Quyền sở hữu trí tuệ là các quyền liên quan tới: Các tác phẩm văn […]

Read More

BẢO HỘ SÁNG CHẾ

BẢO HỘ SÁNG CHẾ

Sáng chế để được bảo hộ yêu cầu phải đáp ứng: Tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp…

Read More