Dịch vụ tra cứu

Dịch vụ tra cứu

Chúng tôi cung cấp công cụ tra cứu trực tuyến miễn phí. Người nộp đơn có thể tiến hành tra cứu sơ bộ trước khả năng thành công của việc nộp hồ sơ đăng ký với công cụ tra cứu trực tuyến. Vậy tra cứu như thế nào?

Read More

Louis Tran

Louis Tran

Louis Tran (Mr.) Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.  Ông Louis Trần có thể hỗ trợ khách hàng các mảng liên quan tới Sáng chế, nhãn hiệu quốc tế và đặc biệt các công việc liên quan tới xử lý xâm phạm quyền….

Read More

Nguyễn Thuỳ Dương

Nguyễn Thuỳ Dương

Là một chuyên gia Bản quyền. Bà Dương với 05 năm kinh nghiệm làm việc đã trực tiếp hỗ trợ hơn 300 doanh nghiệp và tác giả đăng ký xác lập bản quyền tác giả. Trực tiếp tham gia hơn 10 vụ tranh chấp bản quyền lớn với giá trị vi phạm hàng triệu USD…

Read More

Bùi Thị Lan

Bùi Thị Lan

BÙI THỊ LAN (Ms) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliq…

Read More