Tháng Ba 31st, 2017

Bảng phân loại hàng hóa như thế nào

Xác định nhóm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu chính là xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu. Theo đó, việc phân loại nhóm hàng hóa, dịch vụ này dựa trên bảng phân loại hàng hóa dịch vụ mà Cục sở hữu trí tuệ cung cấp chứ không phải sẽ dựa trên danh Đọc tiếp

Hồ sơ thay đổi địa chỉ văn bằng nhãn hiệu

Hồ sơ thay đổi địa chỉ văn bằng nhãn hiệu

Trong quá trình sản xuất và kinh doanh, có thể có sự thay đổi trụ sở chính đối với chủ sở hữu là Tổ chức, hoặc địa chỉ thường trú, tạm trú nếu chủ sở hữu là cá nhân. Vi vậy, việc thay đổi địa chỉ nhãn hiệu trên văn bằng bảo hộ nhãn hiệu Đọc tiếp

Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu

Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu

Dựa vào nhu cầu và thực tế của việc sử dụng nhãn hiệu mà hiện này thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu từ chủ thể này sang chủ thể khác được thực hiện rất nhiều tại Cục SHTT. Theo quy định của Luật SHTT, việc chuyển nhượng được hiểu là “Việc chủ sở hữu quyền Đọc tiếp

Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ gia hạn nhãn hiệu

Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ gia hạn nhãn hiệu

Nhãn hiệu có hiệu lực kể từ ngày cấp giấy chứng nhận kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Do đó, không đồng nghĩa với việc một nhãn hiệu được cấp giấy chứng nhận thì sẽ có hiệu lực mãi mãi. Muốn được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu sau 10 Đọc tiếp

đăng ký nhãn hiệu

Hướng dẫn mô tả mẫu nhãn hiệu trong tờ khai đăng ký

Việc đăng ký nhãn hiệu chắc hẳn không phải là thủ tục mới lạ của cá nhân/doanh nghiệp đã và đang hoạt động kinh doanh theo pháp luật Việt Nam. Bởi lẽ, trong quá trình làm việc với chuyên ngành tư vấn luật Sở hữu trí tuệ, Chúng tôi đã đại diện cho nhiều cá Đọc tiếp

Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Việc bảo hộ các tài sản sở hữu trí tuệ ngày càng được cá nhân/doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm trong quá trình hoạt động kinh doanh. Hơn ai hết, họ nhận thức được rằng môi trường kinh doanh mở cửa tại Việt Nam đang có sự canh tranh gay gắt và phải Đọc tiếp