Ai có quyền đăng ký sáng chế. Bạn muốn đăng ký một sáng chế. Bạn không biết những quy định của pháp luật về đăng ký sáng c. hế? Sau đây, NACI Law sẽ giải đáp những thắc mắc cho bạn.

Theo quy định của pháp luật, những người sau đây được đăng ký sáng chế:

 • Tác giả tạo ra sáng chế
 • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước thì các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật có quyền đăng ký.
 • Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

Hồ sơ cần thiết

 • Tờ khai đăng kí
 • Bản mô tả sáng chế
 • Bản tóm tắt sáng chế
 • Thông tin người nộp đơn.

Phạm vi dịch vụ của NACI Law

 • Tư vấn sơ bộ về hồ sơ thủ tục, thời gian, báo phí.
 • Tiến hành tra cứu khả năng đăng ký của sáng chế.
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký.
 • Thay mặt Quý khách hàng nộp đơn đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ.
 • Tiến hành theo dõi, bàn giao cho Quý khách hàng Giấy chứng nhận đăng kí sáng chế.
 • Thay mặt Quý khách hàng làm các thủ tục khiếu nại (nếu có).