Louis Tran

Louis Tran

Louis Tran (Mr.) Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.  Ông Louis Trần có thể hỗ trợ khách hàng các mảng liên quan tới Sáng chế, nhãn hiệu quốc tế và đặc biệt các công việc liên quan tới xử lý xâm phạm quyền….

Read More

Nguyễn Thuỳ Dương

Nguyễn Thuỳ Dương

Là một chuyên gia Bản quyền. Bà Dương với 05 năm kinh nghiệm làm việc đã trực tiếp hỗ trợ hơn 300 doanh nghiệp và tác giả đăng ký xác lập bản quyền tác giả. Trực tiếp tham gia hơn 10 vụ tranh chấp bản quyền lớn với giá trị vi phạm hàng triệu USD…

Read More

Bùi Thị Lan

Bùi Thị Lan

BÙI THỊ LAN (Ms) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliq…

Read More

Quản lý và sử dụng

Sau khi người nộp đơn được chấp nhận bảo hộ. Các chuyên viên tiếp tục tư vấn và hỗ trợ cho người nộp đơn về việc quản lý và sử dụng tài sản trí tuệ của mình. Xử lý các hành vi vi phạm…

Read More

Nộp và theo dõi hồ sơ

Thay mặt người nộp đơn tiến hành thủ tục nộp hồ sơ tại Cơ quan chức năng và theo dõi hồ sơ tới khi nhận được kết quả thẩm định cuối cùng. Trong quá trình theo dõi sẽ thông báo tình trạng hồ sơ cho người đăng ký…

Read More

Soạn thảo hồ sơ đăng ký

Sau khi tư vấn và thống nhất được các phương án đăng ký. Chuyên viên sẽ tiến hành soạn thảo các hồ sơ cần thiết đồng thời yêu cầu người nộp đơn cung cấp các hồ sơ thông tin cá nhân để làm Bộ hồ sơ đăng ký

Read More