Đã có lúc những nhà sáng tác nhạc, những nhà văn, nhà thơ… lại muốn ngồi lại để bàn với nhau về việc hiểu bản chất thế nào là bản quyền tác giả để từ đó đưa ra cho chính mình hướng đi đúng đắn nhất nhằm bảo vệ đứa con tinh thần của mình.

Vậy bản quyền tác giả theo các bạn nghĩa là gì?

Hãy liên hệ ngay đến Trung tâm phát triển thương hiệu để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp!

Bản quyền tác giả (copy right) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

          Quyền tác giả tại Việt Nam bao gồm những quyền sau đây:

 1. Quyền nhân thân:
  • Quyền đặt tên cho tác phẩm
  • Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng
  • Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
  • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sữa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự uy tín của tác giả
 2. Quyền tài sản:
  • Quyền làm tác phẩm phái sinh
  • Quyền diểu diễn tác phẩm trước công chúng
  • Sao chép tác phẩm
  • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm
  • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác
  • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả