Công nghệ thông tin đang là một trong số ngành phát triển mũi nhọn trong những năm gần đây với tốc độc rất nhanh và phức tạp.

Thực tế cho thấy, do tính chất phần lớn công khai của các chương trình phần mềm máy tính, việc vi phạm bản quyền trái phép  xảy ra rất nhiều gây nhiều tổn thất cho các tổ chức, cá nhân có quyền tác giả hợp pháp. Các tổn thất không chỉ về mặt tài sản mà còn về cả về phương diện nhân thân.  Những tổ chức, cá nhân này cần phải nhận thức được rằng chương trình phần mềm của họ thuộc phạm vi đối tượng được pháp luật bảo hộ độc quyền về quyền tác giả theo luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Khi một chương trình được đăng ký bản quyền, không chỉ chính tác giả bảo vệ được lợi ích của mình mà còn tạo cơ hội cho người sử dụng nắm những thông tin rõ ràng để lựa chọn phục vụ cho công việc của mình.

Tuy pháp luật đã qui định rất rõ ràng về thủ tục, trình tự của việc đăng ký bản quyền của chương trình phần mềm máy tính nhưng việc thực hiện trên thực tế đòi hỏi kinh nghiệm và hiểu biết chuyên môn một cách chuyên sâu.

Quy trình làm việc của NACI Law:

  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến bảo hộ bản quyền phần mềm, thời gian, thủ tục cũng như chi phí.
  • Soạn thảo hồ sơ cân thiết để nộp hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm tại Cục Bản quyền tác giả.
  • Thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ đăng ký đăng ký bản quyền phân mềm tại Cục Bản quyền tác giả
  • Nhận tất cả các công văn, phối hợp cùng với Quý khách hàng sửa đổi bổ sung, khiếu nại (nếu có).
  • Tiến hành theo dõi và bàn giao cho Quý khách hàng Giấy chứng nhận bản quyền Phần mềm

1. Hồ sơ đăng ký:

01 Tờ khai do Luật Quốc Dân soạn thảo

01 Giấy cam đoan do Luật Quốc Dân soạn thảo

02 Bản phần mềm cần đăng ký;

02 Bản mô tả chương trình phần mềm

01 Giấy ủy quyền do Luật Quốc Dân soạn thảo

Văn bản đồng ý của các chủ sở hữu nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung do Luật Quốc Dân soạn thảo (nếu có sở hữu chung)

02 Chứng minh thư hoặc hộ chiếu Photo công chứng của tác giả.

Sau 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Quý khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền Phần mềm.

Ngoài những thủ tục đăng ký bản quyền Phân mềm cơ bản như nêu trên, Luật Quốc Dân sẽ đem đến phạm vi bảo hộ rộng nhất, tối ưu nhất không giới hạn về mặt thời gian để giúp hạn chế  việc xâm phạm bản quyền trong tương lai hoặc tiến hành lập hồ sở tranh tụng khi cần thiết.