Trong những năm gần đây, tuy vấn đề bảo hộ thương hiệu đã dần dần tiếp cận được đối với nhiều chủ thể kinh doanh nhưng nó vẫn còn khá “mới”, nhiều người còn tỏ ra khá e ngại khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu với Cục sở hữu trí tuệ. Nhưng đây cũng chính là một vấn đề sống còn trong chiến lược kinh doanh mà mỗi nhà đầu tư đều phải đương đầu.

        Bảo hộ nhãn hiệu độc quyền- tưởng “ngắn” mà “dài”, điều đáng nói ở đây chính là tâm lý của nhiều người vì cho rằng việc đăng ký nhãn hiệu có thể không quan trọng hoặc là “để sau” cũng được. Nhưng hoàn toàn ngược lại, việc đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền là bảo vệ một cách lâu dài thương hiệu đã được định hình. Xây dựng được thương hiệu đã khó, việc giữ gìn thương hiệu đó lại càng khó hơn, đây là con đường tưởng chừng như là ngắn nhưng hóa ra lại dài không tưởng, mang lại quyền lợi chính đáng cho các chủ thể khi tiến hành kinh doanh.

Liên hệ ngay với 0978938505 để được tư vấn miễn phí!!!

       T Khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền, người nộp đơn có thể nộp đơn tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc hai văn phòng đại diện của Cục sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh.hời gian kể từ lúc nộp đơn đến lúc được cấp văn bằng bào hộ nhãn hiệu là từ 12-14 tháng và sau khi được cấp văn bằng bảo hộ thì trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến vấn đề nhãn hiệu, chủ sở hữu sẽ không có nghĩa vụ chứng minh quyền sở hữu và có quyền yêu cầu bên vi phạm ngừng sử dụng nhãn hiệu. Do đó, hãy đăng ký bảo hộ thương hiệu ngay từ bây giờ để duy trì lợi ích lâu dài trong tương lai.

      Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

  • Giấy ủy quyền (mẫu do trung tâm thương hiệu cấp);
  • Mẫu nhãn hiệu;
  • Danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu;
  • Thông tin người nộp đơn.

        Phạm vi dịch vụ của Trung tâm thương hiệu:

  • Tư vấn cho KHÁCH HÀNG về thời gian, thủ tục tiến hành đăng ký thương hiệu độc quyền
  • Tra cứu sơ bộ ( miễn phí) giúp KHÁCH HÀNG đánh giá khả năng đăng ký thương hiệu
  • Tiến hành soạn thảo hồ sơ và nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam
  • Thay mặt KHÁCH HÀNG nhận công văn, trả lời công văn từ Cục Sở hữu trí tuệ
  • Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu và bàn giao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu có) cho KHÁCH HÀNG

Liên hệ ngay với 0978938505 để được tư vấn miến phí!!!