Bảo hộ sáng chế.

Đôi lúc, bất chợt trong một khoảnh khắc lóe sáng của cảm xúc và trí tuệ, ta phát hiện ra những thứ vô cùng đặc biệt mà người ta gọi đó là sáng chế. Những tưởng sáng chế là cái gì đó rất cao siêu, nó phải gắn liền với nhân vật nổi tiếng như James Watt sáng chế ra máy hơi nước, Nobel sáng chế ra thuốc nổ TNT…  nhưng sáng chế về bản chất vẫn là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên; chẳng đâu xa, chính những nhà phát minh “chân đất” của chúng ta cũng đã chế tạo được những sáng chế như máy bay trực thăng, tàu ngầm v.v…

Những sáng chế dù lớn hay nhỏ cũng là kết tinh của sáng tạo trí tuệ, cần được tôn vinh và bảo hộ. Mỗi một sáng chế mới ra đời đều có không ít kẻ muốn sao chép, ăn cắp kỹ thuật nhằm trục lợi bất chính từ trí tuệ của người khác. Hiểu được nỗi lo lắng của những nhà sáng chế, chúng tôi mong muốn các nhà sáng chế ý thức được tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ sáng chế.

Bởi một sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ đồng nghĩa với việc sáng chế sẽ được bảo hộ độc quyền, chống lại mọi hàng vi sử dụng trái phép, ăn cắp công nghệ từ bất kỳ đối tượng thứ ba nào. Đồng thời, Bằng sáng chế cũng là căn cứ pháp lý quan trọng để các nhà sáng chế có thể xử lý những đối tượng có hành vi xâm phạm. Hãy nhớ rằng bào hộ sáng chế chính là bảo hộ sáng tạo trí tuệ.

Hãy liên hệ trực tiếp đến Trung tâm Thương hiệu để được tư vấn trực tiếp !!!!

Các bài viết liên quan: