Các loại hình tác phẩm được bảo hộ bản quyền tác giả. Quyền tác giả là quyền của cá nhân, tổ chức đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Vậy những tác phẩm như thế nào được bảo hộ quyền tác giả?


Theo quy định của pháp luật thì các loại hình tác phẩm sau được bảo hộ bản quyền tác giả:

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác.
 • Tác phẩm báo chí
 • Bài giảng, bài phát biểu hoặc bài nói khác
 • Tác phẩm âm nhạc
 • Tác phẩm sân khấu
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng
 • Tác phẩm nhiếp ảnh
 • Tác phẩm kiến trúc
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tao ra bằng phương pháp tương tự
 • Bản đồ họa, sơ đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian
 • Chương trình máy tính, sưu tầm dữ liệu