Cấp lại văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp.

Vậy khi bị rách, mất văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp, chủ sở hữu văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp phải làm như thế nào, tiến hành các thủ tục ra sao?

Sau đây, NACI Law xin chia sẻ với Qúy khách hàng những thông tin cần biết về thủ tục tiến hành yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Các trường hợp chủ sở hữu văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp có quyền yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ:

  • Văn bằng bảo hộ bị mất
  • Văn bằng bảo hộ bị rách, hỏng, bẩn, phai mờ tới mức văn bằng không thể sử dụng được.

 Hồ sơ cần thiết khi tiến hành yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ:

  • Tờ khai yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp
  • 1 bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trùng với bộ ảnh hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trong văn bằng bảo hộ bản gốc.

Trong trường hợp yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp lại văn bằng bảo hộ cho chủ sở hữu trong thời gian một tháng kể từ ngày nộp đơn yêu cầu.