SỔ TAY BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Thời hạn bảo hộ bản quyền tác giả

Thời hạn bảo hộ bản quyền tác giả. Không phải bất kỳ một tác phẩm nào khi được ra đời đều được bảo hộ quyền tác giả một cách vô thời hạn. Còn tùy thuộc vào loại tác phẩm mà thời hạn bảo hộ của chúng là khác nhau.

Tại sao phải đăng ký bản quyền?

Đăng ký bản quyền thủ tục mà một người sau khi sáng tạo ra các tác phẩm thực hiện tại Cục bản quyền tác giả. Theo pháp luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả sẽ được hình thành ngay từ khi tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định, Đọc tiếp

Tác phẩm nhiếp ảnh – Bảo vệ bản quyền (kỳ 3)

Làm thế nào để bảo hộ bản quyền của tác phẩm nhiếp ảnh.Quyền của tác giả đối với các tác phẩm nhiếp ảnh cũng được bảo hộ như với các tác phẩm khác nhưng trên thực tế các quyền này vẫn chưa thực sự được bảo hộ một cách thiết thực, dẫn đến tình trạng Đọc tiếp

Tác phẩm nhiếp ảnh – Bảo vệ bản quyền (kỳ 2)

Tác phẩm nhiếp ảnh – Bảo vệ bản quyền (kỳ 2) Sự vi phạm bản quyền đối với tác phẩm nhiếp ảnh: Trên thực tế, không có nhiều người biết hoặc quan tâm đến việc bảo hộ quyền tác giả của mình đối với những tác phẩm nhiếp ảnh và điều này có thể dẫn Đọc tiếp

Tác phẩm nhiếp ảnh – Bảo vệ bản quyền (kỳ 1)

Tác phẩm nhiếp ảnh – Bảo vệ bản quyền (kỳ 1).  Tác phẩm nhiếp ảnh và quyền tác giả: Trong thời đại ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật hiện đại, bất kỳ ai cũng có thể ghi lại hình ảnh của thế giới quan xung quanh mình trên một Đọc tiếp

Sự khác nhau giữa bản quyền và sở hữu công nghiệp

Sự khác nhau giữa bản quyền và quyền sở hữu công nghiệp. Bản quyền và quyền sở hữu công nghiệp đều là các loại quyền thuộc Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, đây là hai loại quyền riêng biệt, khác nhau về đối tượng, nội dung quyền, cách thức xác lập quyền….

Quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của cá nhân, tổ chức đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Theo quy định của pháp luật, quyền tác giả gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Quyền dịch tác phẩm và tác phẩm dịch

Quyền dịch tác phẩm và tác phẩm dịch. Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn. Do đó, tác phẩm dịch là một tác phẩm phái sinh.

Nội dung quyền tác giả

Nội dung quyền tác giả. Một tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học….khi được đình hình dưới một hình thức vật chất nhất định thì người sáng tạo ra nó sẽ đương nhiên được bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Nội dung bảo hộ quyền tác giả.

Nội dung bảo hộ quyền tác giả. Hoạt động sáng tạo của con người ngày càng đa dạng, nhất là sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật như văn học, nghệ thuật, khoa học, điện ảnh, âm nhạc… Việc sử dụng trái phép, sao chép các tác phẩm diễn ra ngày càng phổ biến, hành Đọc tiếp