SỔ TAY BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ

Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ. Quyền liên quan đến quyền tác giả, gọi tắt là quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Tuy nhiên, không Đọc tiếp

Quyền liên quan đến quyền tác giả

Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Đăng ký bản quyền bài hát nhanh nhất

Đăng ký bản quyền bài hát nhanh nhất. Với sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí đặc biệt là nền âm nhạc hiện nay, số lượng các sáng tác nhạc được tạo ra là tương đối lớn. Cũng như các sáng tác văn học, nghệ thuật hay khoa học khác, để cho ra Đọc tiếp

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ bản quyền tác giả.

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ bản quyền tác giả. Quyền tác giả là quyền của cá nhân, tổ chức đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Vậy những tác phẩm như thế nào được bảo hộ quyền tác giả? Theo quy định của pháp luật thì các Đọc tiếp