SỔ TAY ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Nên đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp khi nào

Nên đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp khi nào. Nên đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp khi nào. Khi một sản phẩm được sản xuất sẽ mang những đặc điểm riêng về hình nét, đường khối, màu sắc được gọi chung là kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm. Kiểu dáng công nghiệp Đọc tiếp

Có thể dùng kiểu dáng công nghiệp có ở nước khác không

Có thể dùng kiểu dáng công nghiệp có ở nước khác không. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm bao gồm đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp giữa các yếu tố này. Theo đó, mỗi sản phẩm khi được mang ra thị trường sẽ mang một kiểu Đọc tiếp

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp – Tại sao cần thiết

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp – Tại sao cần thiết. Kiểu dáng công nghiệp  là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được . thể hiện bằng các đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp các yếu tố trên và có thể dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công Đọc tiếp

Cấp lại văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Cấp lại văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp.

nhãn hiệu hình búa liềm

Các đặc tính của kiểu dáng công nghiệp

Tính mới của kiểu dáng công nghiệp  Kiểu dáng công nghiệp phải khác biệt đáng kể với các kiểu dáng đã công khai dưới bất kỳ hình thức nào ở cả trong và ngoài nước trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu Đọc tiếp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các phương pháp kỹ thuật tiên tiến hiện đại đang được áp dụng trong tất cả các lĩnh vực. Quá trình áp dụng đó giúp các chủ thể kinh doanh có thể tiết kiệm Đọc tiếp