DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN NHÃN HIỆU

Đăng ký chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Để được pháp luật bảo hộ thì chỉ dẫn địa lý phải tiến hành đăng ký. Vậy các thủ tục để tiến hành đăng ký như thế Đọc tiếp

Ericsson thu lợi lớn từ thỏa thuận sáng chế với Apple

Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận là việc các tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ nôp đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông Đọc tiếp

Đăng ký nhãn hiệu tại Đà Nẵng như thế nào?

Đăng ký nhãn hiệu tại Đà Nẵng như thế nào? Trụ sở của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam được đặt tại Hà Nội. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu, Cục sở hữu trí tuệ đã đặt 2 văn phòng Đọc tiếp