DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN SÁNG CHẾ

Ericsson thu lợi lớn từ thỏa thuận sáng chế với Apple

Ericsson thu lợi lớn từ thỏa thuận sáng chế với Apple

Apple và Ericsson đã có cuộc kiện tụng kéo dài nhiều năm về vấn đề vi phạm bản quyền sáng chế tại khắp các quốc gia như Mỹ, Anh, Đức và Hà Lan. Cuộc chiến ấy bây giờ đã đến hồi kết, với sự thỏa thuận của hai công ty, tuy chưa rõ chính xác Đọc tiếp