DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả – Công ty Luật Quốc Dân

Đăng ký bản quyền tác giả là gì? Quyền tác giả là quyền của người sáng tạo hoặc sở hữu đối với một tác phẩm văn học, khoa học, phần mềm, … Các tác phẩm đó phải là sản phẩm trí óc mà không đơn thuẩn là sự sao chép từ nguồn đã biết. Đăng ký Đọc tiếp

vi phạm bản quyền tác giả

Giảng viên khoa nhiếp ảnh – Đòi bản quyền tác giả từ OMO Việt Nam

Giảng viên khoa nhiếp ảnh  – Đòi bản quyền từ tác giả từ  OMO Việt Nam. Có những sự cố hi hữu xảy ra nhưng lên án một sự thật mà cần cả xã hội phải có tiếng nói. Quyền sở hữu trí tuệ vốn dĩ là một sợi dây rất mong manh, nếu không cẩn Đọc tiếp