Một ngày, bài hát của bạn trở nên nổi tiếng và được công chúng biết đến, liệu bạn có muốn bảo vệ quyền sở hữu và sử dụng bài hát này trước bất kỳ hành vi xâm phạm khác?

Theo pháp luật Việt Nam, đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm là việc không bắt buộc nhưng rất cần thiết cho các tác giả sáng tạo ra tác phẩm đó bảo hộ quyền của mình nhằm bảo vệ các sáng tạo tinh thần không bị vi phạm bản quyền. Đăng ký quyền tác giả là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp đơn và hồ sơ kèm theo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả.

LIÊN HỆ ĐẾN TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ĐỂ ĐƯỢC  TƯ VẤN MIỄN PHÍ!

 Mặc dù pháp luật không quy định đây là thủ tục bắt buộc nhưng nó lại rất cần thiết bỏi khi xảy ra tranh chấp, tổ chức, cá nhân nào đã đực cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả của mình nữa trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

Vậy làm thế nào để đăng ký bảo hộ quyền tác giả?

Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả được thực hiện dưới hai phương thức sau:

  • Trực tiếp: Các cá nhân, tổ chức có thể trực tiếp đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả
  • Gián tiếp: Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể ủy quyền cho Công ty luật Quốc Dân để thực hiện việc đăng ký bản quyền tác giả

Đơn đăng ký bản quyền tác giả bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký quyền tác giả
  • 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả
  • Giấy ủy quyền cho công ty luật Quốc Dân
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả hoặc đồng chủ sở hữu

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận dăng ký quyền tác giả là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ. Giấy chứng  nhận này có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam