Đăng ký bản quyền cho tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc, bố cục với tính năng hữu ích, có thể gắn liền với đồ vật hữu ích, được sản xuất hàng loạt hình thức thể hiện trên sản phẩm, bao bì sản phẩm

Người sáng tạo ra những đường nét, hình khối, màu sắc có tính năng tạo sư khác biệt với những tác phẩm mỹ thuật khác có khả năng áp dụng trong cuộc sống.

Thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

+ Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

+ Biên bản cam đoan của tác giả

+ Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tạo ra trên cơ sở giao việc

+ Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

+ Tác phẩm cần đăng ký (2 bản) và giải trình về tác phẩm (2 bản)

Dịch vụ đăng kí bản quyền cho tác phẩm của A&S Law:

-A&S Law sẽ tư vấn miễn phí các thủ tục , hồ sơ và hướng dẫn đăng kí bản quyền cho tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

-Thay mặt Khách hàng  soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ đăng kí tại Cục bản quyền tác giả Việt Nam.

– Đại diện Khác hàng theo dõi hồ sơ và trả lới của Cục bản quyền

-Xử lí vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

-Tiến hành nhận và bàn giao giấy chứng nhận đăng kí bản quyền cho tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

Công ty tư vấn A &S bao gồm những luật sư và chuyên viên tư vấn có trình độ và giày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.Chúng tôi nhất định đáp ứng yêu cầu của quý Khách hàng một cách nhanh nhất và chất lượng nhất.