Đăng ký bản quyền cho tác phẩm mỹ thuật. Sản phẩm của hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực mỹ thuật, hội họa chính là những bức tranh bằng nhiều chất liệu khác nhau, những tác phẩm điêu khắc, tạo hình….Đây đều là kết quả của quá trình lao động bằng trí thức của con người. Do vậy, nó được coi là đối tượng của quyền tác giả trong sở hữu trí tuệ và được bảo vệ về mặt bản quyền.

Theo pháp luật, tác giả sáng tạo ra sản phẩm sẽ được bảo hộ ngay từ khi nó được định hình. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra tranh chấp thì việc chứng minh thời gian sáng tạo ra tác phẩm không phải dễ dàng.

Vì vậy, hiện nay, vấn đề đăng ký bản quyền cho các tác phẩm mỹ thuật đang rất được quan tâm. Cũng như đối với các tác phẩm khác, đăng ký bản quyền cho tác phẩm mỹ thuật cần chú ý các vấn đề:

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

  • 01 Tờ khai (theo mẫu)
  • 01 Giấy cam đoan
  • 02 Bản tác phẩm mỹ thuật
  • 01 Giấy ủy quyền d
  • Văn bản đồng ý của các chủ sở hữu nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung (nếu có sở hữu chung)
  • 02 Chứng minh thư hoặc hộ chiếu Photo công chứng của tác giả.

Thời gian thực hiện thủ tục

01 ngày soạn hồ sơ;

7 ngày xét duyệt tại Cơ quan có thẩm quyền.