Đăng ký bản quyền logo.Logo là biểu tượng đặc trưng cho doanh nghiệp hoặc tổ chức. Logo gắn liền với sự hình thành và phát triển của chủ sở hữu của nó. Việc bảo vệ Logo là rất cần thiết trong nền kinh tế thị trường hiện nay khi mà hàng ngày, hàng giờ đều xuất hiện những công ty, tổ chức, cá nhân với những logo đại diện khác nhau.

Việc ăn cắp logo cũng như sự trùng lặp có khả năng xảy ra rất cao. Vì vậy, để bảo vệ logo của mình cũng như trách khỏi sự trùng lặp dẫn đến sự hiểu sai lệch của đối tác về doanh nghiệp, tổ chức của mình thì các doanh nghiệp, tổ chức cần đăng ký bản quyền logo của mình.

 Với những hiểu biết chuyên môn của mình, Công ty Luật quốc dân (NACI Law) xin giới thiệu dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ độc quyền logo, như sau:

Quy trình làm việc của NACI Law:

  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến bảo hộ bản quyền logo, thời gian, thủ tục cũng như chi phí.
  • Soạn thảo hồ sơ cân thiết để nộp hồ sơ đăng ký bản quyền logo tại Cục Sở hữu trí tuệ.
  • Thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ đăng ký đăng ký bản quyền logo tại Cục Sở hữu trí tuệ.
  • Nhận tất cả các công văn, phối hợp cùng với Quý khách hàng sửa đổi bổ sung, khiếu nại (nếu có).
  • Tiến hành theo dõi và bàn giao cho Quý khách hàng Giấy chứng nhận bản quyền Logo

Hồ sơ đăng ký bản quyền logo bao gồm:

  • Mẫu logo độc quyền
  • Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký logo độc quyền (theo mẫu)
  • Hai (02) chứng minh nhân dân của tác giả, bản copy có công chứng.

Sau 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Quý khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền Logo.

Ngoài những thủ tục đăng ký bản quyền Logo cơ bản như nêu trên, Luật Quốc Dân sẽ đem đến phạm vi bảo hộ rộng nhất, tối ưu nhất không giới hạn về mặt thời gian để giúp hạn chế  việc xâm phạm bản quyền trong tương lai hoặc tiến hành lập hồ sở tranh tụng khi cần thiết.