Đăng ký bản quyền tác phẩm báo chí. Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì báo chí là một đối tượng được bảo hộ của Luật sở hữu trí tuệ dưới danh nghĩa bản quyền tác phẩm.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác phẩm báo chí bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký bảo hộ quyền tác giả
  • Bản sao công chứng giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả
  • Quyết định giao việc nếu tác phẩm được hình thành do sự giao việc
  • Bản mô tả, tóm tắt chi tiết tác phẩm
  • Bản sao ghi thành đĩa nội dung tác phẩm

Thời gian giải quyết và cấp giấy chứng nhận bản quyền tác phẩm báo chí:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Cục bản quyền tác giả nhận được hồ sơ hợp lệ và đóng phí Nhà nước cho việc xin cấp Giấy chứng nhận bản quyền tác phẩm, chứng minh được tác phẩm do chính tác giả sáng tạo ra, không sao chép, không vi phạm pháp luật và các yếu tố thuần phong mỹ tục thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận bản quyền tác giả tác phẩm báo chí.