Đăng ký Bản quyền tác phẩm văn học là nhu cầu thực sự cần thiết, cấp bách được sự quan tâm của Các tác giả trong và ngoài nước. Từ rất sớm, Công ước BERNE  năm 1979 đã ra đời để bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật, trong đó có các tác phẩm Văn học .

Thời buổi công nghệ thông tin, các tác phẩm Văn học  hay rất dễ được chia sẻ rộng rãi, được độc giả đọc và cảm nhận. Nhiều tác phẩm văn học  đã được phổ nhạc, được dựng làm phim,… được mến mộ, yêu thích. Bên cạnh đó, do Công nghệ thông tin phát triển nhiều độc giả không biết được bài văn, bài thơ đó  là do ai sáng tác, đã có những tranh chấp về quyền lợi đối với tác phẩm Văn học .

Một tác phẩm văn học  hay được lưu truyền trên mạng, có độc giả thấy hay gửi cho Tòa soạn, Khi ấy tiền nhuận bút sẽ thuộc về ai? Về bạn hay độc giả đó? Tác giả được ghi nhận ở đây là ai, chứng minh như thế nào? Cũng tương tự như vậy, một tác phẩm Văn học  hay được dựng làm phim, nhưng chưa biết tác giả là người nào, lấy căn cứ nào để chứng minh bạn là Tác giả tác phẩm văn học  ấy?

1. Hồ sơ đăng ký  độc quyền tác phẩm Văn học .

  • 01 Tờ khai do Luật Quốc Dân soạn thảo
  • 01 Giấy cam đoan do Luật Quốc Dân soạn thảo
  • 02 Bản tác phẩm Văn học ;
  • 01 Giấy ủy quyền do Luật Quốc Dân soạn thảo
  • Văn bản đồng ý của các chủ sở hữu nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung do Luật Quốc Dân soạn thảo (nếu có sở hữu chung)
  • 02 Chứng minh thư hoặc hộ chiếu Photo công chứng của tác giả.

2. Thời gian do Luật Quốc Dân thực hiện thủ tục là :

01 ngày soạn hồ sơ;

7 ngày xét duyệt tại Cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài tư vấn điều kiện, thực hiện tất cả thủ tục đăng ký bản quyền Tác phẩm Văn học , NACI Law còn giúp Bạn có phạm vi bảo hộ rộng nhất, bảo hộ độc quyền tốt nhất cho Bản quyền tác phẩm của mình. Không chỉ vậy, Luật Quốc Dân sẽ hỗ trợ Theo dõi mãi mãi việc xâm phạm bản quyền tác phẩm Văn học  của Bạn, tiến hành lập hồ sở tranh tụng khi cần thiết.

 Luật Quốc Dân với nhiều năm kinh nghiệm trong các hoạt động đăng ký bản quyền và thực hiện nhượng quyền khai thác bài hát và các việc khác có liên quan :

  • Đăng ký bản quyền logo.
  • Đăng ký Nhãn hiệu.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp bản quyền.
  • Tư vấn nhượng quyền khai thác bản quyền bài viết.