All for Joomla The Word of Web Design

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc mà chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép cá nhân, tổ chức sử dụng một hoặc một số hoặc toàn bộ các quyền sau:

Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm

 • Làm tác phẩm phái sinh;
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Sao chép tác phẩm;
 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.
 • Quyền của người biểu diễn cho người khác sử dụng quy định tại khoản 3 điều 29 Luật SHTT
 • Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình quy định tại điều 30 Luật SHTT.
 • Quyền của tổ chức phát sóng quy định tại điều 31 Luật SHTT.

Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì chỉ được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan khi được sự đồng ý của các đồng chủ sở hữu. Hoặc, có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm có phần riêng biệt, có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu có quyền chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan của mình đối với phần mà mình làm chủ sở hữu.

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
 • Căn cứ chuyển quyền;
 • Phạm vi chuyển giao quyền;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password