All for Joomla The Word of Web Design

BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

su-dung-tac-pham-khong-phai-xin-phep-hay-tra-tien-thu-lao
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Sử dụng tác phẩm không phải xin phép hay trả tiền thù lao.

Những sáng tác về văn học, nghệ thuật, khoa học…được gọi chung là tác phẩm. Một khi tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chât nhất định…

Read More
hanh-vi-xam-pham-quyen-tac-gia
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Pháp luật bảo đảm quyền của tác giả…

Read More
hanh-vi-xam-pham-quyen-lien-quan
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Hành vi xâm phạm quyền liên quan

Quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương…

Read More
su-dung-tac-pham-khong-xin-phep-tac-gia-tac-pham
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Sử dụng tác phẩm không xin phép tác giả tác phẩm

Hành vi sao chép, sử dụng tác phẩm mà không xin phép tác giả tác phẩm được coi là hành vi xâm phạm quyền tác.

Read More
chuyen-quyen-su-dung-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc mà chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép cá nhân, tổ…

Read More
chuyen-nhuong-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Chuyển nhượng quyền tác giả, tác phẩm

Chuyển nhượng quyền tác giả là việc chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu đối với một, một số hoặc toàn bộ quyền tài sản, quyền công bố tác phẩm…

Read More
chuyen-nhuong-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các…

Read More
chu-so-huu-quyen-tac-gia
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Chủ sở hữu quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của các tổ chức, cá nhân đối với các tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Theo đó, các chủ thể sở…

Read More
giay-chung-nhan-dang-ky-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Trên thực tế khi một tác phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả nhưng vì một lý do khách quan hay chủ quan nào đó…

Read More
cac-doi-tuong-quyen-lien-quan-duoc-bao-ho
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ

Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ. Quyền liên quan đến quyền tác giả, gọi tắt là quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với…

Read More

Page 8 of 9

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password