All for Joomla The Word of Web Design

Yêu cầu đối với bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

Yêu cầu đối với bản mô tả kiểu dáng công nghiệp. Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp là một thành phần không thể thiếu trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Đới với bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, pháp luật có những yêu cầu nhất định. Dưới đây là những quy định của pháp luật đối với bản mô tả kiểu dáng công nghiệp:

Người nộp đơn phải nộp 01 bản mô tả kiểu dáng công nghiệp có các nộp dung sau:

Tên kiểu dáng công nghiệp: là chính tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp, tên được thể hiện bằng những từ ngữ thông dụng, không có yếu tố mang tính chất quảng cáo,…

Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp: là lĩnh vực sử dụng cụ thể của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp, trong đó nêu rõ mục đích sử dụng của sản phẩm đó.

Kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất: nêu rõ kiểu dáng công nghiệp có ít khả năng phân biệt nhất đối với kiểu dáng công nghiệp cùng loại sản phẩm nêu trong đơn đã được biết đến một cách rộng rãi trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên

Liệt kê các ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp: liệt kê lần lượt các ảnh chụp, bản vẽ phối cảnh… của kiểu dáng công nghiệp

Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp: phải nêu được đặc điểm của kiểu dáng công nghiệp,…

Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp: phải liệt kê đầy đủ các đặc điểm tạo dáng cần và đủ để xác định bản chất kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ để từ đó xác định phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password