Đăng ký nhãn hiệu cho cá nhân, tổ chức người nước ngoài ở Việt Nam là việc các tổ chức cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam hoặc các tổ chức cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thì nộp đơn trực tiếp thông qua Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc thông qua một tổ chức đại diện Sở hữu công nghiêp tại Việt Nam.

Trong quá trình hội nhập hiện nay các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân người nước ngoài đầu tư ngày càng nhiều vào Việt Nam, việc đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu ngày càng đượcchú trọng và quan tâm nhiều hơn.

Quy trình làm việc của Luật Quốc Dân:

 • Tư vấn các thủ tục, thời gian cũng như chi phí đăng ký nhãn hiệu.
 • Tư vấn về khả năng đăng ký của nhãn hiệu, tra cứu sơ bộ.
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
 • Thay măt quý khách hàng nộp đơn tại Cục sở hữu trí tuệ.
 • Theo dõi và bàn giao cho Quý khách hàng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Thay mặt Quý khách hàng làm các thủ tuc khiếu nại (nếu có)

Hồ sơ đăng ký bảo hô bao gồm:

 • Mẫu nhãn hiệu file mềm.
 • Thông tin người nộp đơn.

Những dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ mà Luật Quốc Dân đã đăng ký:

 • Đăng ký bảo hộ Logo
 • Đăng ký sáng chế.
 • Đăng ký kiểu dáng công nghiệp.
 • Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận.
 • Đăng ký nhãn hiệu tập thể….