Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận là việc các tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ nôp đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu cách thức cung cấp dịch vụ,chất lượng, độ chính xác, độ an toàn, hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Quy trình làm việc của NACI Law:

  • Ngay khi nhận yêu cầu của Quý khách hàng, NACI Law sẽ tiến hành tư vấn miễn phí các thủ tục, quy trình, thời gian đăng ký nhãn hiệu chứng nhận.
  • Tiến hành tư vấn trực tiếp trong trường hợp Quy khách hàng yêu cầu.
  • Soạn thảo hồ sơ cân thiết để nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận.
  • Thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận tại Cục SHTT.
  • Có trách nhiệm thông báo về tình trạng đơn cho Quý khách hàng trong quá trình đăng ký nhãn  hiệu chứng nhận.
  • Nhận tất cả các công văn, phối hợp cùng với Quý khách hàng sửa đổi bổ sung, khiếu nại (nếu có).
  • Tiến hành theo dõi và bàn giao cho Quý khách hàng Giấy chứng nhận nhãn hiệu chứng nhận.

Hồ sơ mà Quý khách hàng cần chuẩn bị:

Mẫu nhãn hiệu chứng nhận.

Nhóm sản phẩm, dịch vụ cần đăng ký.

Khác với nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu chứng nhận yêu cầu cần phải có Quy chế nhãn hiệu. Quy chế nhãn hiệu bao gồm:

+   Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận.

+   Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu.

+   Các đặc tính hàng hóa sản phẩm, dịch vụ.

+   Các phương pháp đánh giá đặc tính của hàng hóa dịch vụ, phương pháp kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận.

+  Chi phí mà cá nhân, tổ chức muốn sử dụng nhãn hiệu (nếu có).

Để được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cá nhân, tổ chức chỉ cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn của chủ sở hưu nhãn hiệu chứng nhận.