Đăng ký nhãn hiệu ngành Dệt. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm Naci Law cung cấp dịch vụ toàn diện và tốt nhất cho Khách hàng trong và ngoài nước về việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam 

 Hồ sơ đăng ký

–  02 tờ khai (Naci Law sẽ thay mặt khách hàng soạn thảo)

–  Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; (Khách hàng có thể gửi file mềm tới mail: luatsuquocdan@gmail.com)

–  Các tài liệu liên quan như xác nhận quyền đăng ký, cam kết đồng chủ sở hữu, tài liệu ưu tiên (Nếu có).