Đăng ký nhãn hiệu sơn. Ngành sơn Việt Nam là một trong những ngành có sự phát triển khá lâu đời, nó xuất hiện từ những năm 1914 – 1920 với công ty sơn đầu tiên của ông Nguyên Sơn Hà – ông tổ ngành sơn Việt Nam. Có thể nói sự phát triên với tốc độ cao về sản lượng công nghệ mới và nâng cao chất lượng sản phâm đã tạo ra bức tranh ngoạn mục của phát triển ngành sơn Việt Nam mà sự phân chia thị trường “kẻ tám lạng, người nửa cân” giữa các thương hiệu lớn không phân biệt nước ngoài hay nội địa.

        Với sự phát triển không ngừng như vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để bảo hộ những tên nhãn hiệu của từng loại sơn của Việt Nam nhằm hạn chế tối đa những tranh chấp sẽ xảy ra sau này cho các doanh nghiệp. Giải pháp đó chính là đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Hãy liên hệ Trung tâm hỗ trợ và phát triển thương hiệu để được tư vấn!!!

        Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sơn bao gồm 4 giai đoạn chính:

  • Thẩm định hình thức:
  • Công bố đơn
  • Thẩm định nội dung
  • Công bố và cấp giấy chứng nhân đăng ký nhãn hiệu

          Chúng ta đặc biệt lưu ý đến hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sơn:

+ Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

+ Mẫu nhãn hiệu

+ Giấy ủy quyền nộp đơn cho công ty Luật Quốc Dân

+ Các tài liệu khác có liên quan.