Đăng ký sáng chế tại Đài Loan là một việc làm vô cùng cần thiết bởi trong nền kinh tế hội nhập thế giới, thị trường Đài Loan luôn là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, đối với các nhà đầu tư Việt Nam, Đài Loan là một thị trường tiềm năng đang được khai thác.

Để được đăng ký sáng chế tại Đài Loan thì cần thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Có tính mới.
 • Có tính sáng tạo.
 • Có tính hữu ích.

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Đài Loan bao gồm:

 • Đơn đăng ký sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Bản vẽ sáng chế;
 • Lời cam kết của chủ đơn
 • Thông tin người nộp đơn

Nắm bắt được những khó khăn của các chủ sở hữu sáng chế trong việc đăng ký sáng chế tại Đài Loan, Công ty Luật Quốc dân (NACI Law) xin giới thiệu dịch vụ đăng ký sáng chế tại Đài Loan như sau:

Quy trình làm việc của NACI Law:

 • Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế tại Đài Loan;
 • Tư vấn về các thủ tục pháp lý và đại diện trong việc nộp đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế tại Đài Loan;
 • Làm thủ tục xin gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Đài Loan;
 • Thẩm định và đánh giá hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp tại Đài Loan;
 • Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ các quyềnn của khách hàng đối với sáng chế được bảo hộ tại Đài Loan;