Đăng ký sáng chế tại Hà Nội. Cùng mang những đặc tính chung của các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, sáng chế cũng là một sản phẩm trí óc của con người. Khác biệt với giống cây trồng là sản phẩm của tự nhiên, sáng chế hoàn toàn là sản phẩm, quy trình công nghệ sáng tạo.

Đặc điểm của sáng chế:

 • Có tính mới
 • Có tính sáng tạo
 • Có khả năng áp dung công nghiệp

Đăng ký sáng chế tại Hà Nội, việc nộp đơn đăng ký sáng chế tại Hà Nội được tiến hành tại Cục SHTT, sáng chế được bảo hộ độc quyền nếu như chủ sở hữu tác giả sáng chế được cấp Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế.

Quy trình làm việc của NACI Law:

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến đăng ký sáng chế, thời gian, thủ tục cũng như chi phí.
 • Tra cứu khả năng đăng ký của sáng chế.
 • Soạn thảo hồ sơ cân thiết để nộp hồ sơ đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ đăng ký đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Nhận tất cả các công văn, phối hợp cùng với Quý khách hàng sửa đổi bổ sung, khiếu nại (nếu có).
 • Tiến hành theo dõi và bàn giao cho Quý khách hàng Giấy chứng nhận đăng ký Sáng chế.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Bản mô tả sáng chế (theo mẫu)
 • Bản vẽ kỹ thuật, ảnh chụp của sáng chế
 • Thông tin người nộp đơn
 • Thông tin của tác giả
 • Giấy ủy quyền (theo mẫu)