Đăng ký sáng chế tại Lào Cai, cũng giống như việc đăng ký sáng chế tại Hà Nội đăng ký sáng chế tại Lào Cai cũng được tiến hành nộp đơn đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại Cục SHTT Hà Nội.

Là một trong những đối tượng của quyền bảo hộ sở hữu công nghiệp, sáng chế là sản phẩm, quy trình công nghệ chưa từng tồn tại trong tự nhiên và hoàn toàn do con người tạo ra. Không thể phủ định vai trò quan trọng của sáng chế trong thực tiễn, bởi sáng chế là sản phẩm “chất xám” cao và có khả năng ứng dụng vào cuộc sống. Vì vậy, việc đăng ký Sáng chế là một nhu cầu tất yếu nhằm tôn vinh và bảo vệ tác giả- những người đã bỏ tâm sức của mình để tạo ra sáng chế.

Quy trình làm việc của NACI Law:

 • Ngay khi nhận yêu cầu của Quý khách hàng, NACI Law sẽ tiến hành tư vấn miễn phí các thủ tục, quy trình, thời gian đăng ký bảo hộ sáng chế.
 • Tiến hành tư vấn trực tiếp trong trường hợp Quy khách hàng yêu cầu.
 • Soạn thảo hồ sơ cân thiết để nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế.
 • Thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế tại Cục SHTT.
 • Có trách nhiệm thông báo về tình trạng đơn cho Quý khách hàng trong quá trình đăng ký sáng chế.
 • Nhận tất cả các công văn, phối hợp cùng với Quý khách hàng sửa đổi bổ sung, khiếu nại (nếu có).
 • Tiến hành theo dõi và bàn giao cho Quý khách hàng Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế

Hồ sơ mà Quý khách hàng cần chuẩn bị:

 • Bản mô tả sáng chế (theo mẫu)
 • Bản vẽ kỹ thuật, ảnh chụp của sáng chế
 • Thông tin người nộp đơn
 • Thông tin của tác giả
 • Giấy ủy quyền (theo mẫu)