Đăng ký sáng chế tại Trung Quốc là việc làm vô cùng cần thiết và sáng suốt bởi Trung Quốc “nổi tiếng” với kỹ năng “sao chép” các sản phẩm công nghệ cũng như sản phẩm tiêu dùng.

Như chúng ta đã biết, chỉ cần trên thế giới xuất hiện một sản phẩm mới thì ngay lập tức sẽ có một sản phẩm tương tự “Made in China”. Hơn nữa, Trung Quốc cũng là một nước công nghiệp đứng thứ 2 trên thế giới nên thị trường Trung Quốc vô cùng sôi động và hấp dẫn các nhà đầu tư.

Để đăng ký sáng chế tại Trung Quốc cần thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Tính mới
 • Tính sáng tạo
 • Tính hữu ích.

Hồ sơ đăng ký sáng chế

 • Đơn đăng ký sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Bản vẽ sáng chế;
 • Lời cam kết của chủ đơn
 • Thông tin người nộp đơn

Nắm bắt được những khó khăn của các chủ sở hữu sáng chế trong việc đăng ký sáng chế tại Trung Quốc, Công ty Luật Quốc dân (NACI Law) xin giới thiệu dịch vụ đăng ký sáng chế tại Trung Quốc.

Quy trình làm việc của NACI Law:

 • Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế tại
 • Trung Quốc;
 • Tư vấn về các thủ tục pháp lý và đại diện trong việc nộp đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế tại Trung Quốc;
 • Làm thủ tục xin gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Trung Quốc;
 • Thẩm định và đánh giá hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp tại Trung Quốc;
 • Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ các quyềnn của khách hàng đối với sáng chế được bảo hộ tại Trung Quốc