Đăng ký nhãn hiệu là việc làm rất quan trọng để chủ sở hữu có thể xác lập độc quyền của mình đối với nhãn hiệu, không có người thứ ba có thể xâm phạm đến việc sử dụng nhãn hiệu của mình. Với lợi ích mà việc đăng ký nhãn hiệu mang lại, chúng ta cần chuẩn bị những gì để thực hiện công việc này?

Hãy liên hệ trực tiếp với Trung tâm phát triển thương hiệu để được tư vấn miễn phí!

       Về cơ bản, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm 3 tài liệu sau đây:

  • 02 tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, làm theo Mẫu do Cục sở hữu công nghiệp ban hành
  • Mẫu nhãn hiệu hàng hóa: Ít nhất là 05 bộ
  • Giấy ủy quyền cho công ty luật Quốc Dân

        Ngoài ra trong một số trường hợp nhất định, hồ sơ còn có thêm các tài liệu khác như:

  1. Quy chế sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ là nhãn hiệu tập thể
  2. Bản sao tài liệu xác nhận quyền kinh doanh hợp pháp (Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,…)
  3. Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc Thỏa thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp, Hợp đồng giao việc hoặc Hoặc hợp đồng lao động…)
  4. Bản sao đơn đầu tiên hoặc giấy chứng nhận trưng bay triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế
  5. Tài liệu xác nhận về xuất xử, giải thưởng, huy chương nếu trên nhãn hiệu có chưa đứng các thông tin đó
  6. Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nếu trên nhãn hiệu có sử dụng các biểu tượng, tên riêng… được luật quy định. Ví dụ như dấu hiệu, tên gọi, hình vẽ, biểu tượng giống hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với hình Quốc kỳ, Quốc huy, lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân, địa danh, các tổ chức của Việt Nam cũng như của nước ngoài nếu không được các cơ quan, người có thẩm quyền tương ứng cho phép.
  7. Chứng từ nộp phí, nộp đơn.

Đăng ký nhãn hiệu # Đăng ký nhãn hiệu ngành sơn