Vào ngày 26 tháng 1 năm 2015, trên thị trường có xuất hiện mì Hảo Hạng của Asia Food mà có hình dánh tương tự với kiểu thiết kế bên ngoài vỏ với mì Hảo Hảo của Vina Acecook (Hảo Hảo là nhãn hiệu đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu).

Tiếp tục vào ngày 3 tháng 2 năm 2015, Vina Acecook đã gửi cho Asia Food một lá thư yêu cầu ngừng ngay lập tức việc quảng cáo và bán mì Hảo Hạng ra ngoài thị trường và có những phương án hủy tất cả các gói mì đã đưa ra thị trường. Sau đó, Asia Food đã khẳng định rằng Hảo Hạng đã đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ với văn bằng bảo hộ số 119302.

Liên hệ ngay đến Trung tâm Phát triển thương hiệu để được tư vấn trực tiếp!

 Tiếp sau đó, vào ngày 12 tháng 2 năm 2015, hai bên đã cùng ngồi lại để cùng đưa ra những quyết định cuối cùng nhưng cuộc đàm phán đã không thành công. Tại buổi gặp mặt này, Visa Food đã đưa yêu cầu có một giám định viên, Do đó, vào ngày 13 tháng 2, Vona Acecook đã gửi một bức thư cho Văn phòng của Cục sở hữu trí tuệ để hỏi ý kiến các chuyên gia và sau đó họ nhận được thư trả lời số 1320/SHTT-TTKN  với kết luận sau: Nhãn hiệu Hảo Hạng bao gồm cả phần hình và phần chữ của Asia Food đã gây tương tự với nhãn hiệu Hảo Hảo của Acecook có khả năng gây nhẫm lẫn cho khách hàng sử dụng sản phẩm cua Hảo Hảo.

Sự thật là như thế nào và liệu Vina Acecook và Asi Food có gặp nhau trên Tòa?

Liên hệ: 0978938505(Mr Tiên) hoặc Email: luatsubanquyen@gmail.com

Liên hệ ngay đến Trung tâm phát triển thương hiệu để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp!

Đăng ký nhãn hiệu # Nhãn hiệu liên kết # Nhãn hiệu tập thể