Tại Việt Nam, nhãn hiệu nổi tiếng ít được khách hàng đề cập đến. Vì sao lại như vậy? Theo quy định tại Công ước Paris mà Việt Nam là một thành viên không đưa ra bất kỳ một định nghĩa nào về nhãn hiệu nổi tiếng. Theo quy định tại Điều 75, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định: Nhãn hiệu nổi tiếng (Well – known mark) là nhãn hiệu có những tiêu chí sau:

  1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;
  2. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;
  3.  Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;
  4.  Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;
  5. Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
  6. Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;
  7. Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;
  8. Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

Hãy liên hệ đến Trung tâm bảo hộ và phát triển thương hiểu để được tư vấn miễn phí!!!!

       Chính vì những tiêu chí này, mà rất khó cho các chủ thể chứng minh một nhãn hiệu đạt đủ tiêu chí để đăng ký nhãn hiệu nổi tiếng. Do đó, căn cứ vào các tiêu chí luật định, các tổ chức, cá nhân sẽ thu thập các chứng cứ liên quan đến quá trình sử dụng của nhãn hiệu để yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét, đánh giá.

      Vấn đề xác lập quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng: Theo quy định sở hữu trí tuệ hiện hành, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi nhãn hiệu đó mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký. Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng là vô thời hạn kể từ ngày có quyết định công nhận nhãn hiệu nổi tiếng của Tòa án hoặc Cục sở hữu trí tuệ.

      Việt Nam hiện là thành viên của công ước Paris 1883 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, do đó Việt Nam phải có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của công ước trong việc bảo vệ các nhãn hiệu nổi tiếng, chống lại các hành vi xâm phạm nhãn hiệu đó.