Nhãn hiệu nổi tiếng. Mỗi doanh nghiệp khi cung ứng sản phẩm, dịch vụ ra ngoài thị trường đều mong muốn sản phẩm, dịch vụ của mình đạt được danh tiếng trên thị trường. Nhãn hiệu là biểu tượng uy tín, chất lượng của sản phẩm, dịch vụ. Sản phẩm, dịch vụ có danh tiếng trên thị trường đồng nghĩa với việc nhãn hiệu đó được coi là nhãn hiệu nổi tiếng. Vậy như thế nào được coi là nhãn hiệu nổi tiếng?

Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ, các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu nổi tiếng:

  • Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;
  • Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;
  • Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;
  • Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;
  • Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
  • Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;
  • Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;
  • Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.