Căn cứ vào quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, nhãn hiểu tập thể (Collective mark) được hiểu là nhãn hiểu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

      Theo cách hiểu thông thường, nhãn hiệu tập thể có thể được hiểu là nhiều người cùng đứng tên chủ sở hữu nhãn hiệu. Như vậy, đối với những nhãn hiệu như thế nào phải đăng ký nhãn hiệu tập thể?  Căn cứ vào thực tế  trong quá trình tư vấn pháp luật, những nhãn hiệu sau đây thường sẽ được chủ sở hữu đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu có chưa tên địa danh hoặc là tên gọi của sản vật nổi tiếng của một vùng miền. Hiện nay, Việt Nam đã bảo hộ cho rất nhiều các đặc sản của địa phương thành nhãn hiệu tập thể của các làng nghề như Vải thiều Thanh Hà, bưởi Năm Roi, Gốm Bát Tràng, Nhãn lồng Hưng Yên…

Hãy liên hệ đến Trung tâm hỗ trợ và phát triển thương hiệu để được tư vấn miễn phí!!!!

Chủ thể có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể:

       Điều này được quy định tại Điều 87, Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, bao gồm  

  • Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp;
  • Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó;
  • Tổ chức tập thể được thành lập hoạt pháp có quyền đăng lý nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó.

       Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể bao gồm:

  • Mẫu nhãn hiệu
  • Danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
  • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên),Email: luatsubanquyen@gmail.com để được tư vấn!!!