Trong quá trình tư vấn, công ty luật Trung tâm thương hiệu đã nhận được một số câu hỏi liên quan như: em có phát minh này, có được bảo hộ đối với sáng chế không ạ? Hay mình có phương pháp mới đề chữa một loại bệnh liệu có nên bảo hộ đối với sáng chế không ạ?… Nhiều người có những băn khoăn rằng liệu sáng tạo, ý tưởng của mình có thể được bảo hộ sáng chế hay không.

Hãy liên hệ đến Trung tâm phát triển thương hiệu để được tư vấn miễn phí!!!!

Căn cứ quy định của pháp luật, chúng tôi xin trình  bày một số đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế là:

  1. Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
  2. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;
  3. Cách thức thể hiện thông tin;
  4. Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;
  5. Giống thực vật, giống động vật;
  6. Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
  7. Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

         Nếu sáng tạo của bạn không rơi vào một trong các trường hợp trên, cũng như nó đáp ứng được các điều kiện bảo hộ sáng chế như tính mới, trình độ sáng tạo và cả khả năng áp dụng vào công nghiệp thì sáng tạo đó hoàn toàn có khả năng được bảo hộ sáng chế.

        Hãy liên hệ đến Trung tâm phát triển thương hiệu để được tư vấn miễn phí!!!!