Nộp đơn đăng ký sáng chế tại Đà Nẵng. Thành phố Đà nẵng nằm ở trung tâm Miền Trung – là một trong những trung tâm kinh tế lớn của nước ta. Cục sở hữu trí tuệ vừa mới thành lập hai chi nhánh văn phòng đại diện ở Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ cho Cục sở hữu trí tuệ trong việc xác lập, bảo hộ, thực thi các quyền sở hữu trí tuệ.

   Sáng chế cũng là một đối tượng được bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của luật sở hữu trí tuệ, việc đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ giúp các chủ sáng tạo bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình đối với sáng chế đó. Một sáng chế muốn được bảo hộ thì phải chưa bị bộc lộ công khai dưới bất cứ hình thức nào và phải có khả năng áp dụng công nghiệp. Chi nhánh văn phòng đại diện Cục sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng góp phần giúp đỡ các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở khu vực miền trung có thể nộp đơn đăng ký sáng chế tại đây, giảm thiểu một khối lượng công việc cho bộ phận tiếp nhận đơn của Cục tại Hà Nội.

 Văn phòng đại diện này chỉ có thẩm quyền tiếp nhận đơn nhưng không có thẩm quyền giải quyết và xử lý đơn. Việc xử lý những nội dung chính như thẩm định hình thức và nội dung của đơn vẫn phải chuyển về Cục sở hữu trí tuệ giải quyết. Do đó, nhiều chủ thể có thể nộp đơn tại văn phòng của Cục ở Đà Nẵng nhưng họ chọn cách gửi đơn trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Cục sở hữu trí tuệ để tiết kiệm thời gian. Hồ sơ đăng ký để được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế bao gồm những loại giấy tờ sau:

–          Tờ khai đăng ký sáng chế (theo mẫu);

–          Bản mô tả sáng chế trong đó phạm vi bảo hộ sáng chế;

–          Chứng từ nộp phí, lệ phí.

     Phạm vi dịch vụ của Luật Quốc Dân:

  • Tư vấn cho KHÁCH HÀNG về thủ tục và thời gian tiến hành đăng ký.
  • Tra cứu sơ bộ (miễn phí) giúp KHÁCH HÀNG đánh giá được khả năng bảo bộ của sáng chế
  • Tiến hành soạn thảo hồ sơ để nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
  • Thay mặt KHÁCH HÀNG nhận toàn bộ công văn, trả lời công văn từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
  • Theo dõi đơn đăng ký sáng chế, bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho KHÁCH HÀNG (nếu có)