Nộp đơn đăng ký sáng chế tại Hà Nội. Khả năng sáng tạo của con người là vô hạn và rộng lớn. Hàng ngày, hàng giờ có rất nhiều sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau được tạo ra nhờ lao động sáng tạo. Giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên gọi là sáng chế.

Sáng chế được chủ sở hữu tạo ra cần được đăng ký và tiền hành bảo hộ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Việc đăng ký sáng chế giúp chủ sở hữu xác lập được quyền sở hữu công nghiệp đối với công trình sáng tạo của mình, bằng việc được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngăn chặn được việc chủ thể khác sử dụng sáng chế khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu. Đăng ký sáng chế được hiểu là việc tổ chức, cá nhân nộp đơn lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu được cấp văn bằng bảo hộ cho sáng chế mà mình sáng tạo nên.

Các tổ chức, cá nhân tại Hà Nội có thể nộp đơn đăng ký sáng chế tới trụ sở Cục sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc hai văn phòng đại diện của Cục tại Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Nhưng hầu hết các chủ thể có địa chỉ ở Hà Nội thường chọn cách nộp đơn tại Hà Nội để tránh rườm rà.

    Hồ sơ đăng ký sáng chế bao gồm:

–          Tờ khai đăng ký sáng chế (theo mẫu);

–          Bản mô tả sáng chế trong đó phạm vi bảo hộ sáng chế;

–          Chứng từ nộp phí, lệ phí.

     Phạm vi dịch vụ của Luật Quốc Dân:

  • Tư vấn cho KHÁCH HÀNG về thủ tục và thời gian tiến hành đăng ký.
  • Tra cứu sơ bộ (miễn phí) giúp KHÁCH HÀNG đánh giá được khả năng bảo bộ của sáng chế.
  • Tiến hành soạn thảo hồ sơ để nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
  • Thay mặt KHÁCH HÀNG nhận toàn bộ công văn, trả lời công văn từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
  • Theo dõi đơn sáng chế, bàn giao văn bằng bảo hộ sáng chế cho KHÁCH HÀNG (nếu có)