Bạn muốn đăng ký nhãn hiệu nhưng chưa nắm rõ về Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa? Trung tâm Thương hiệu hôm nay sẽ hướng dẫn bạn về thủ tục này:

        Theo quy định của pháp luật, quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa bao gồm các bước sau:

         Bước 1: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

 • Chủ đơn có thể tự mình hoặc ủy quyền cho đại diện nộp hồ sơ tại Cục SHTT (hoặc văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh).
 • Hồ sơ tối thiểu phải đầy đủ các tài liệu sau: 

                               – 2 tờ khai đăng ký nhãn hiệu 

                               – 05 mẫu nhãn

         Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

 • Thời gian thẩm định hình thức kéo dài 1 tháng
 • Cục SHTT sẽ tiến hành thẩm định về tính hợp lệ của đơn như tư cách người nộp đơn, tính đầy đủ của hồ sơ
 • Trong giai đoạn này Cục SHTT cũng có thể sẽ ra công văn yêu cầu chủ đơn, đại diện chủ đơn phải trả lời, sửa đổi, hoặc bổ sung đơn nếu đơn có thiếu sót.
 • Kết thúc gian đoạn này, Cục sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ hoặc từ chối đơn.

         Bước 3: Đăng công báo sở hữu công nghiệp

 • Đơn hợp lệ sẽ được đăng công báo trong thời gian 2 tháng
 • Mục đích của việc đăng công báo là để công khai quy trình đăng ký nhãn hiệu cũng như để các bên thứ ba có quyền và lợi ích liên quan đến nhãn hiệu có ý kiến.

         Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

 • Kéo dài từ 12-14 tháng
 • Giai đoạn này nhằm kiểm tra xem nhãn hiệu có khả năng phân biệt và có thể khả năng được bảo hộ hay không
 • Trong giai đoạn này, Cục SHTT cũng có thể sẽ ra công văn yêu cầu chủ đơn, đại diện chủ đơn phải trả lời, sửa đổi, bổ sung đơn liên quan đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu.
 • Kết thúc giai đoạn này, Cục sẽ ra thông cáo chấp nhận hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

         Bước 5: Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 • Nhãn hiệu được chấp nhận cấp văn bằng bảo hộ sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sau khi chủ đơn nộp đủ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố.

        Trên đây là toàn bộ quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam.

         Trường hợp bạn muốn được tư vấn cụ thể hơn, hãy liên hệ trực tiếp đến chúng tôi – TRUNG TÂM THƯƠNG HIỆU