Những sáng tác về văn học, nghệ thuật, khoa học…được gọi chung là tác phẩm. Một khi tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chât nhất định thì người sáng tạo ra nó sẽ được xác định là tác giả và mặc nhiên được hưởng các quyền kinh tế, nhân thân trong quyền tác giả mà pháp luật sử hữu trí tuệ quy định mà không cần phải thực hiện bất cứ một thủ tục đăng ký hay công bố nào.

Một tác phẩm được coi là đã công bố khi nó được phát hành với sự đồng ý của chủ ở hữu quyền tác giả để phổ biến đến công chúng với một số lượng bản sao hợp lý. Bởi vì, tác phẩm là một tài sản trí tuệ, chỉ khi được sử dụng rộng rãi thì mới tạo nên được giá trị của nó. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là một loại tài sản có xác định chủ sở hữu nên việc sử dụng các tác phẩm này không thể tùy tiện vì nó có thể làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của của tác giả. Do vậy, pháp luật đã đăt ra các trường hợp cụ thể mà các chủ thể được phép sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, trả tiền nhuận bút thù lao, cụ thể là:

  •           Thực hiện việc sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy cá nhân.
  •           Trích dẫn tác phẩm để bình luận hoặc minh họa cho tác phẩm của mình và vẫn đảm bảo được ý của tác giả.
  •           Trích dẫn tác phẩm để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu
  •           Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà vẫn đảm bảo được ý tác giả và không nhằm mục đích thu lợi nhuận.
  •           Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu.
  •           Sử dụng tác phẩm để biểu diễn trên sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hóa, tuyên truyền cổ động không thu tiền.
  •           Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn phục vụ cho việc đưa tin thời sự hoặc giảng dạy.
  •           Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó.
  •           Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị.
  •           Nhập khẩu bản sao người khác để sử dụng riêng.