5 tỷ đồng.

Vi phạm bản quyền phần mềm trị giá hơn 13,5 tỷ đồng.

Vi phạm bản quyền vẫn là chuyện thường thấy hiện nay, câu chuyện về bản quyền vẫn hay được nhắc trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng mới đây nhất cơ quan chức năng vừa mới phát hiện được một sổ doanh nghiệp sử dụng phần mềm không bản quyền với giá trị Đọc tiếp