Ai có quyền đăng ký sáng chế

Đăng Ký Sáng Chế Và Những Điều Cần Biết

 1.Khái Niệm:  Sáng chế được hiểu đơn giản là giải pháp kỹ thuật được cụ thể hóa dưới dạng sản phẩm mới hay quy trình mới không phải nghiễm nhiên mà có.  Sáng chế được cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng được: tính mới, có trình độ sáng tạo, có khả năng Đọc tiếp

Ai có quyền đăng ký sáng chế

Ai có quyền đăng ký sáng chế. Bạn muốn đăng ký một sáng chế. Bạn không biết những quy định của pháp luật về đăng ký sáng c. hế? Sau đây, NACI Law sẽ giải đáp những thắc mắc cho bạn.