bản án về bản quyền

Bản án về bản quyền bức ảnh Đà Nẵng hướng tới tương lai của tác giả Mạc Bảo Khánh

Bản án về bản quyền bức ảnh Đà Nẵng hướng tới tương lai của tác giả Mạc Bảo Khánh. TT – Việc TAND Q.Hải Châu (Đà Nẵng) tuyên phạt Công ty Toàn Cầu Xanh bồi thường cho tác giả Mạc Bảo Khánh 14 triệu đồng vì vi phạm bản quyền nhiếp ảnh là số tiền Đọc tiếp