bản quyền kịch bản phim

Những vấn đề pháp lý về vụ kiện bản quyền kịch bản phim Biệt động Sài Gòn

            Những vấn đề pháp lý xoay quanh vụ kiện bản quyền kịch bản phim Biệt động Sài Gòn vẫn còn chưa có hồi kết; cựu nhà báo Nguyễn Thanh vẫn tiếp tục vụ kiện quyền tác giả để đòi quyền tác giả duy nhất thuộc về mình cũng như Đọc tiếp